شربت سرکه انگبین

دو واحد عسل  +  دو واحد عرق نعناع + یک واحد سرکه خانگی انگور

عرق نعناع را با سرکه مخلوط نموده و گرم کنید تا خوب با هم مخلوط شوند بعد که ولرم شد با دو واحد عسل مخلوط کنید تا شربت حاصل شود. مقدار یک سوم لیوان را شربت و مقدار دو سوم لیوان را آب قرار دهید و بعد از شام میل کنید.

می توانید این شربت را در یخچال نگه داری نمایید